Pričest i krizma

Priprava djece za pričest i krizmu odvija se kroz školski veronauk i župnu katehezu. Djeca koja žele pristupiti sakramentima moraju kroz sve razrede osnovne škole pohađati školski vjeronauk. Posebna priprava za sakramente u župi odvija se prema posebnom dogovoru s djecom.
Priprava odraslih za pričest i krizmu organizirana je na nivou grada Osijeka. Priprava odraslih za sakramente započinje prvoga petka u 19 sati u mjesecu listopadu i završava primanjem sakramenata na Veliku subotu.
Odrasli koji nisu kršteni, pričešćeni ili krizmani mogu se prije uključenja u pripravu javiti u župu ili bez posebne najave doći u gore nazančeno vrijeme u župnu dvoranu župe Sv. Mihaela u Tvrđu.

Radno vrijeme ureda

Ponedjeljak – subota:
8.00 – 12.00 

Ponedjeljak - petak:
17.00 – 18.30

Info

Župa sv. Ćirila i Metoda, slavenskih apostola

Martina Divalta 71 31000 Osijek

tel. 031-505-830
fax. 031-505-830
e-mail:cirilimetod.os@gmail.com
br. rač.: 2485003-1100252570

Raspored svetih misa

Nedjeljom:
7:30, 9:00, 10:30 i 18:30 sati

Radnim danom od ponedjeljka do petka:
18:30 sati

Subotom:
7:30 sati

vlč. Alojz Kovaček

vlč. Alojz Kovaček

župnik