Marijina legija

U predvečerje rođenja Blažene Djevice Marije 07.IX.1921, godine, u jednoj crkvi u Dublinu, okupila se oko kipa Majke Božje Bezgrješne mala skupina ljudi među kojima je bio i Frank Duff, molili su krunicu. Među okupljenima se pojavila misao da osnuju pokret koji bi duhovno pomagao svima kojima je to potrebno. toga dana utemeljena je Marijina legija, laička apostolska organizacija koja služi Crkvi i nalazi se pod crkvenim vodstvom.

Prvi djelatni članovi izabrali su ime Marijina legija jer su se ustrojili po uzoru na rimsku vojsku koja je bila hrabra i bezgranično odana svome zapovjedniku. Marijina legija je pod moćnim vodstvom Marije Bezgrješne, posrednice svih milosti, Nju štujemo, Nju slušamo i Njoj se utječemo. Prve apostolate legionari su obavljali u ubožištima i bolnicama. Širili su krug djelovanja pa su posjećivali bolesne, stare i usamljene u njihovim domovima te obitelji kojima je bila potrebna duhovna pomoć. slušali su njihove probleme, tješili ih i s njima molili krunicu.

Marijina legija se s vremenom proširila na pet kontinenata i ima oko tri milijuna djelatnih i oko deset milijuna pomoćnih članova.

Prvi prezidij u Hrvatskoj osnovan je u Zagrebu 1956. godine, a prvi prezidij u Osijeku osnovan je u Rezidenciji Družbe Isusove 1987. godine. U istoj rezidenciji osnovan je 12.XI.1995. godine prezidij Majka milosrđa koji se u Župu sv. Ćirila i Metoda preselio 10.III.1998. godine. Za duhovnika prezidija postavljen je vlč. Ljubomir Sturko.

Naši apostolati su raznoliki. Posjećujemo bolesne u župi, njihova imena i adrese dobivamo od našeg župnika Mate Gašparovića. Posjećujemo naše pomoćne članove kojih trenutno imamo 175, posjećujemo i udomiteljsku ustanovu u Frankopanskoj ulici te dom za psihički bolesne odrasle osobe u Čepinu. Jednom mjesečno pomažemo svećeniku kod svete mise u domu za psihički bolesne osobe u Divaltovoj ulici. Posjećujemo i obitelji kojima je potrebna duhovna pomoć. Na apostolatima razgovaramo o vjeri, tješimo one kod kojih dolazimo, s njima molimo krunicu, a ponekad i zapjevamo marijanske pjesme. Uvijek idemo u paru i nosimo kip Bezgrješne Djevice Marije u čije ime i idemo na apostolate. U našem prezidiju trenutno ima 14 djelatnih članova, malo nas je, a potreba u župi je mnogo. Susrete u župi imamo ponedjeljkom u 18 sati. Svi koji se žele bolje upoznati sa našim radom, dobro su došli.

Pri prezidiju djelije i Nazaret grupa, dječja skupina Marijine legije, koju posjećuje desetak djece osnovnoškolske dobi, sastaju se subotom u 17 sati. U prisutnosti dvoje odraslih legionara, djeca uče moliti, slušati i ljubiti Mariju, našu nebesku Majku. Radujemo se dolasku svakog novog člana.

Marijina legija ima dvostruki cilj; duhovno izgrađivati svoje članove i po Mariji širiti Kristovo Kraljevstvo.

Radno vrijeme ureda

Ponedjeljak – subota:
8.00 – 12.00 

Ponedjeljak - petak:
17.00 – 18.30

Info

Župa sv. Ćirila i Metoda, slavenskih apostola

Martina Divalta 71 31000 Osijek

tel. 031-505-830
fax. 031-505-830
e-mail:cirilimetod.os@gmail.com
br. rač.: 2485003-1100252570

Raspored svetih misa

Nedjeljom:
7:30, 9:00, 10:30 i 18:30 sati

Radnim danom od ponedjeljka do petka:
18:30 sati

Subotom:
7:30 sati

vlč. Alojz Kovaček

vlč. Alojz Kovaček

župnik