Rujan 2021
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedjelja
Kolovoz
Kolovoz
1
18:30

+ Misa zadušnica DOMAGOJ DRLJE
+ MARKO JURČEVIĆ
+ IVAN IVANDIĆ
+ MARIJA ĆOSIĆ I + JOSIP DŽAMBIĆ

2
18:30

+ ZLATIBOR MOČKOVIĆ
+ EVA, IVAN, MARIN, STANA, DAVORIN, MARINO I BLAŽENKA CVETKOVIĆ

3
18:30

+ BLAGO I FRANJO KVESIĆ
+ NIKOLA HOMA
+ PAVO, BOSILJKA I PREDRAG SUŠAC I + IZ OB. SUŠAC

4
7:30

+ NIKOLA JUNUŠIĆ
+ ALOJZIJE I ANKICA TOMIĆ

5
7:30

+   MARKO, MIRJANA I KATICA ČOVIĆ 

9:00

+   BRANKO ANDRIĆ

10:30

-    PRO POPULO 

18:30

+   IZ OB. MIJIĆ I CICVARIĆ

6
18:30

+ NADA I FRANJO KEGLEVIĆ
+ MARA I NIKOLA KUREVIJA
+ IVAN I MATIJA IVANČIĆ I + PERO VINCETIĆ

7
18:30

+ ANTO I ANĐA LONČAR
+ ANICA I BLAŽ ARBANAS
+ STJEPO LUČIĆ

8
18:30

+ KATICA I VINKO TARGUŠ
+ MARIJA I STJEPAN TOMIĆ

9
18:30

+ RUDO TOLIĆ
+ IKO I SVI + IZ OB. KORDIĆ
+ MARA BULJAN

10
18:30

+ ANA KRAJČIK
+ IVAN KATIĆ
- ZAHVALA

11
7:30

+ VINKO I ANA KOKOR
+ JAKA I PETAR LEKO
+ VINKO SELAK I + OB. KOVAČEVIĆ

12
7:30

+   IVAN PAVLOVIĆ

9:00

+   ILONKA, ANTUN I EVA FLAJS

10:30

-    PRO POPULO 

18:30

+   RADMILA LEKO

13
18:30

+ HILDA BENKO
+ VINKO I MARA TREPŠIĆ
+ SPOMENKA KURINA

14
18:30

+ IZ OB. SMREKAR
+ ŽARKO LEKO
+ MARIJA KONJARIK

15
18:30

+ DRAGO KOVAČEVIĆ
+ OB. VUKOREP

16
18:30

+ PERO GRGIĆ
+ IVAN DURGEL I + BRANKA, KATA I BRANKO BLATANČIĆ

17
18:30

+ DRAGICA BAČANI
+ IVAN, MARIJA I PAVAO DURGEL
+ PETAR HAUPERT I JANJA I MILAN KAMPIĆ

18
7:30

+ MIRKO VUKOJEVIĆ
+ JURE I KATA VUKNIĆ

19
7:30

+   VERICA LONČARIĆ

9:00

+   KATICA HUK

10:30

-    PRO POPULO 

18:30

+   JOSIP SABO

20
18:30

+ ANICA MILETIĆ
+ REZA ISMAILI

21
18:30

+ OB. BAJAN
+ VLADIMIR GLAVAŠ
+ JOSIP, MIŠKO I MATO ĐERI

22
18:30

+ JAKO PERIŠA
+ MILICA SIČENICA
+ MARIJA ŠKRLEC

23
18:30

+ ŽELJKO LAGANČIĆ I MILKA FADLJEVIĆ
+ MARIJA PULJIZ
+ ANA CESTAR

24
18:30

+ OB. ČULJAK
+ ŠUTALO MARICA
+ BLAŽENKA I ĐURO SUŠANJ

25
7:30

+ JADRANKA PERIĆ
+ ILIJA HUDOLIN

26
7:30

+ MILKA, MARJAN I ILIJA BEŠLIĆ 

9:00

+ ANICA I MARKO NIKOLIN

10:30

-    PRO POPULO 

18:30

+ ZLATKO MOVRIN I + IZ OB. KNEŽEVIĆ I LAKETIĆ

27
18:30

+ misa zadušnica MILAN KOLOMAZ
+ misa zadušnica ANKA DREMPETIĆ
+ IVAN ŠARKEZI
+ SUZANA KATIĆ
- ZA ZDRAVLJE

28
18:30

+ MARTIN, MIŠO I ANA BOLF I + OB. JANO HAJEK
+ HEDVIGA I IVAN KARAKAŠ I + JAKOV I MILA PAVIĆ
+ ANA ĐURIČIĆ

29
18:30

+ ZDRAVKO FADLJEVIĆ I + ELIZABETA I ANTUN KOCMAN
+ MIHAJLO ZLOMISLIĆ I MARINA BELIĆ
+ MILA SESAR

30
18:30

+ MILE SESAR
- NA NAKANU ZA POTREBE OBITELJI

Listopad
Listopad
Listopad

Radno vrijeme ureda

Ponedjeljak – petak:
8.00 – 12.00 i 17.00-18.30

Subota:
8.00 – 12.00

Info

Župa sv. Ćirila i Metoda, slavenskih apostola

Martina Divalta 71 31000 Osijek

tel. 031-505-830
fax. 031-505-830
e-mail:cirilimetod.os@gmail.com
br. rač.: 2485003-1100252570

Raspored svetih misa

Nedjeljom:
7:30, 9:00, 10:30 i 18:30 sati

Radnim danom od ponedjeljka do petka:
18:30 sati

Subotom:
7:30 sati

vlč. Alojz Kovaček vlč. Matej Perić

vlč. Alojz Kovaček

župnik

vlč. Matej Perić

kapelan